KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1989

1. szám

KERESZTÉNY MAGVETŐ 95. évfolyam • 1989 • 1. szám KOLOZSVÁR-NAPOCA XCV. CLUJ-NAPOCA • 1989/1 TARTALOM Dr. Kovács Lajos: Újévi pásztorlevél 1 Évfordulók üzenete 3 TANULMÁNYOK Dr. Szabó Árpád: Hogyan prédikáljunk a ma emberének 4 Benedek Sándor: A lelkész hitvestársának szerepe a gyülekezet életében . . 15 Arthur J. Long: Joseph Estlin Carpenter élete és munkássága 18 Gaal György (közlő): Kelemen Lajos önéletrajzi feljegyzései. 3. rész. ... 27 Zsakó Erzsébet: Dr. Mikó Lőrincné Zsakó Aranka, 1889—1968 41 SZÓSZÉK — ÜRASZTALA Kedei Mózes: Boldog újévet! 49 Hazahívó, új életre szólító álmok 51 Török Aron: Törekedjünk tökéletességre 53 Pálfi Dénes: Igaz megbocsátás 57 Kiss Károly: Hogyan építsünk? 59 Bibliai fogalmak 61 Eszmék, gondolatok 62 EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 64 KÖNYVSZEMLE 67 Alapítási éve 1861. Kiadja az Unitárius Egyház. Megjelenik negyedévenként. Szerkesztő Bizottság: dr. Kovács Lajos (elnök és felelős szerkesztő), dr. Erdő János (felelős szerkesztőhelyettes), dr. Szabó Árpád és Szabó Dezső (szerkesztő), Andrási György és Mikó Lőrinc. Szerkesztőség: Kolozsvár-Napoca, Lenin út 9. Telefon: 1 52 71 Postacím: 3400 Cluj-Napoca, Bulevardul Lenin nr. 9.

Next

/
Thumbnails
Contents