KERESZTÉNY MAGVETŐ • 1991

1. szám

97. évfolyam • 1991 • 1. szám Kolozsvár TARTALOM Dr. Kovács Lajos: Újévi pásztorlevél Püspöki jelentés az 1989. december 11. — 1991. február 15. közötti időszakról TANULMÁNYOK Dr. Varga Béla: Istenről való tudásunk gyarapodása 16 Vargha Jenő László: A pszichoanalízis és irányzatai 26 Dr. Binder Hermann: Az erdélyi szászok múltja és egyházunk mai helyzete . 33 Adorjáni Dudolf (közlő): A keresztúrköri egyházközségek vagyonleltára a XVIII. század utolsó harmadából (IV. közlemény) 38 SZÖSZÉK — ÜRASZTALA Símén Domokos: Alkalmas időben alkalmas ember lenni 49 Kedei Mózes: „Az Ur, a mi Istenünk, legyen velünk" 52 Jakab Dénes: Az élet örök 54 Erkölcsi feltámadás 56 Pálfi Dénes: Féleleműző bátorítás 58 EGYHÁZI ÉLET — IIÍREK 61 KÖNYVSZEMLE 66 Alapítási éve 1861. Kiadja az Unitárius Egyház. Megjelenik negyedévenként. Szerkesztő Bizottság: dr. Kovács Lajos (elnök és felelősszerkesztő), dr. Erdő János (felelős-szerkesztőhelyettes), dr. Szabó Árpád és Szabó Dezső (szerkesztők), Andrási György, Mikó Lőrinc, dr. Rezi Elek és Szász Ferenc. Szerkesztőség: Kolozsvár, December 22 út 9 szám. Telefon: 11 52 71. Postacím: 3400 Cluj, B-dul 22 Decembrie nr. 9.

Next

/
Thumbnails
Contents