A kert (1896)

Tárgymutató 1-12. sz.

_A_ KERT U 55 TÁRGYMUTATÓJA (Január—június.) iJ. : C A szerzők névsora. Adamszky József: A szobanövényekről 16. A szegfű tenyésztése 174. Az apró ímg vetése s ápoKása 286. Földi eper érlelése 454. Ady Károly : A gyümölcsfajok megválasztása 193—239. Alföldi Flatt Károly : A spárga történetéhez 372. A ginkgó-fa történetéhez 449. Angyal Dezső: Nemes arany alma 10. Diel vaj­körtéje 49. Blenheimi renett 86. Victoria ki­rálynő szilváj a 142. Dean almája 188. Csá­szári ieHeF ribizke 232. Téli fehér kalvil 270. Serres Olivér 319. Grafensteini alma 357. Denbigh szilvája 401 . Hortensia királynő 440. Balogh Ágoston: Mas Elnök 11. Balogh óriása 52. Clairgeau vajoncza 91 Band Henrik: Télen át friss sóska, zöld petre­zselyem és metélő hagyma tenyésztése 9. A tök hajtatása 133. A cserepekbe ültetett gyümölcsfák tenyésztése 236. A dinnye és a bab hajtatása 398. Betz Károly: Egy nyári japáni tirka komló 97. Biró Pál : A veteménymagvak elkorcsosodása 130. A veteménymagvak termelése 394. Dr. Borbás Vincze : A legszebb piros Knautia orientális 200. A nagyobbik ezerjó virág. (Dictamnus albus) 413. Nálunk gaz, másutt kerti virág 485. Bo rnemissza Zoltán : A gyümölcstermelés haszna 50. Az oltó vesszőkről 88. A málnabokrok tavaszi metszése 220. A próba fa 272. Gyü­mölcsmagvetés tavasszal 303. A gyümölcsfák sziporitó szerveiről 359. A cseresznyefa 441. Cselko István : Miért kelnek ki egyes magvak néha inaghéjaikba burkolva 266. A vetőmag iránya a talajban 350. Csérer Gyula : Az Aristolochiák tenyésztése 203. A Margit szegfű 387. A gumós Begonia mag­termeléséről 482. Csérer Lajos : Pár szó a kerti térségek befüve­sitéséről 242. Kerti pázsit keverékek kiszá­mitásárói 327. A torm? és a spárga terme­lés 434. Czapáry Albert: A fejképzésről 63. Dömötör László : A rózsatenyésztésröl 60. A rózsafak átültetéséről 204. Elbé : A dus vegetatió feltételei 42. Fazekas Bálint: Néhány szebb szőnyegnövény­ről 411. Védekezés a kőrisbogarak ellen 48S. Farkas József: A gyümölcsfa ültetésről 144. A csontmagu gyümölcsfák tavaszi nemesitése 238. Amygdalopsis Lindleyana 467. Fekete József : Calycanthus Floridus 500. Fekete Pál : Gyümölcsfák védelme a nyulak ellen 124. ^"uchs Emil. Termeljünk magot 82. Az élősdi pusztítása 4.75/ Tűlevelűek ápolása s te­nyésztése^300~. A vetésről általában 345. A mocsártölgy homokos talajban 379. A fenyő­félék vetése 392. Platán, Ulmus s Betula­csemeték tenyésztése 460. Corypherák mag­vetése 461. Gasper Vilmos: A rózsák téli nemesítése 151. Gáspár Antal : Mégegyszer a nyulak 167. Magas s félmagas törzsű fák nevelése 274. Geyer Gyula : A gyümölcsfák ültetéséről 190. Gillemot Vilmos : A szabadba ültetett rózsák át­teleltetése 59. Rózsatenyésztésről 152. Sun­set rózsa 241. Tapasztalatok a rózsatenyész­tés terén 366. Coquette des Alpes 481. Gobóczy Lajos : Melegítő anyagok a kertben 138. B. Gobóczy M. A ribizli bogyójának feldolgo­zása 444. Gobóczy Tivoly Irma : Néhány konyhaketészeti termény fejlődése 470. Gresinszky Antal : Nymphaea thermalis 215. Gya­korlati tudnivalók a rózsatenyésztés köré­ből 245. Dr. Haller Károly : A Cydonia japonica 448. Herczeg János : Bosszul nyesett almafa s körtefa kiigazítása 190. Mamillaria gracalis a sző­nyegágyakban 363. Hosszú Albert : A hagymaterrnelésröl általában 4. Hreblay Emil : Eljárás a tormatermelésnél 47. Műtrágya a zöldséges kertben 181. A virág­kel vagy karfiol 228. A virágkel homokon való müvelése 316. Ilsemann Keresztély : A gyümöle fajták kiválasz­tása 11. A legszebb spiraeák 53—361. Sal­piglossis (Trombitavirág.) 103. A Gloxinia kulturája 281. Peez Ármin 314. Néhány hi­deg és melegházi növény kulturájáró! 331. Adalék a szép faállag ismertetéséhez 447.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents