A kert 1902

A KERT. A KERTÉSZET ÖSSZES ÁGAIT MAGÁBA FOGLALÓ SZAKLAP. SZERKESZTI ÉS KIADJA: MAU TI I N K K Ö1 ) Ö N. NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. I-ső FÉLÉV. KÉT SZÍNES MÜMELLÉKLETTEL ÉS HETVENKILENCZ IGEN SZÉP, MŰVÉSZIES KIVITELŰ FEKETE ÁBRÁVAL. 19 02 BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNY.TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents