A kert 1910

Tárgymutató 1-12. sz.

A KERT TÁRGYMUTATÓJA 1910. Január—junius A. A szerzők névsora. A. D. Terméketlen Batul-almafák 70. — Csont­maguak metszése 100. — Bulgárrendszerü zöldségtenyésztés 160. Adamszky Jenő : A babról 107. Adamszky József: Tavaszfelé a kertben 13. Bajnóczy Antal: Zöldségfélék téli eltartása 6. Baszel Elek : A tyúkok félretojásának magakadá­lyozása 317. Binder : A nők kezdenek a méhészet iránt érdek­lődni 90. Mennyit jövedelmez egy méh­kas? 149. — Egy uj méhbetegség 23. Benczúr : Kártevő bogarak 292. Borsos Ferenez : Mézgafolyás 230. Csáky János : Szemétégetés 92. Csorba P. : A gyümölcsfák ültetési idejw»ő| s142-.;^ Két tartós gyümölcsfajta 206. — Gyümöl­csösök telepitése 8. — Az idomitott gyü­mölcsfák nyári kezelése 303. Csorba N. : Jegyzetek a gyümölcsfák ápolásá­hoz 270. Csérer Gyula : Néhány szó az utczák fásitásáról 83. — Magtermelésünk jövője 22. Dene Béla István: A kerti rebarbara 204. Drucker Henrik : Czélszerü és biztos módszer az üvegház élősdijeinek elpusztitására és to­vábbszaporodásuknak huzamosabb ideig való meggátlására 217. Darvas József L. : A kertészet mivoltáról 151. Deák Antal : A rózsa'történetéhez 18. — Szeged, a virágváros 254. E—r S. : Adalék a Margitsziget kertészetének történetéhez 213. Farkas L. : A kertészet mint iparág 212. — A ker­tészet nem ipar, bulgár kertészek és kerté­szek szövetsége 53. — Néhány szó a zeller­tenyésztésről 141. Ferenczi Endre : Értékesíthető gyomnövények 122. — Budapest kertészetéről 54. Fleschné : Télálló növények 210. — Ablak és szobanövények 341. — Télálló évelő-növé­nyek 111. Földi Lajos : Nyugdíjintézmény 15. — Hónapos­retek tenyésztése 269. — Korai dinnye ter­melése és nemesebb fajai 170. — Gyökér­félék tenyésztése kötött földben 106. Gáspár L. : Sebesült fák veszedelme 289. — Pelargonium tenyésztése magról 99. — A vén almafa 78. — A törpe almafák és a nagy fák átoltásáról 174. — A patkány (Poczegér) ellensége 98. — Napraforgó a gyümölcsös­ben 386. —- Komló a fenyőfák ártalma 289. — Hagymamag vetése 99. — Gyep a gyü­mölcsfák körül 302. — Echveriák szaporí­tása 98. — A beszterczei szilva ültetése és az öregebb fák kérgének lekaparása 206. — Zöldségkertészet 330. Gillemot V. : Operaházunk és a virágok 31. — A rózsaoltásról 50. Gyulai Gy. Károly : A cseresznye és a megy múltja 251. Hunyadi Dezső : A kertészek hiszekegyje 386. Háler István : A melegágyakról, különös tekin­tettel azoknak a bulgárrendszerü konyha­kertészetben való kihasználására 4. Hegyi Dezső : Peronosporás borsó 227. Hendel Her min : Szeresd a virágot 344. - Heykál Ede : Tropeolum Lobbianum fol. aur. vár. Hort. 147. Jablonovszky J. : A hangyákról 161. — Paizs­..-• tetvek az oleanderleveleken 130. — Rend­çlleneg kinövésü fenyőgaly 162. Junior : Spath Anna-szilva 46. — A gyümölcs­fák vízszükséglete" 143. Kardos Árpád (Rikai) : Az alacsony labdaborz, sima levelű labdaborz, abajdóc labdaborz — Echinops humilis Horf : Ritró L. Lytridus hort. 9. — A kikelet első hírnökei 79. — Márczius—májusban nyiló virágok 144. — Mikor a tulipán virít 273. — A császárkorona és rokona. Fritillaria imperialis et Maleagris 208. —A virágos ablakokról 337.— Hamu 227. Kopeczky Sebő : Parkozási munkállatok a fő­városban 188. — Polgárrendszerü zöldség­telepek 127. — Fészekóduk a budai erdő­ben 117. — Bécsi szaklap a margitszigeti bo­tanikus kert ellen 256. — Kertész-bál 255. — Kertész-jubileum 221. Kiss Dezső : A paradicsom korai termesztése a szabadban 138. Kossuth János : Gyümölcsészetünk fejlődése ér­dekében 264, 333. Kossutány dr. : Acitylén fejlesztésénél elhasznált mészsalak felhasználása a kertészetben 130. Koha Ernő : A virág a nevelésben 56. — Bokor­rózsa szaporitása földojtással 370. K no tik Rezső : üvegharangok alkalmazása a konyhakerti növények termesztésénél 202, 234. — Az üvegharangokról és az ehhez ha­sonló eszközökről általában 181. Krenedits Ödön : A hortensia tenyésztése 288. — 3 — 1*

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents