Dr. Jeszenszky Árpád szerk.: Kertészet 1932 - 6. évfolyam

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM NÖVÉNYVÉDELMI IRODÁJÁNAK LAPJA A «MAGYAR NÖVÉNYVÉDELMI SZOLGÁLAT)) HIVATALOS KÖZLÖNYE FŐMUNKATÁRSAK : QERQELY ISTVÁN, GERSTENMAYER LÁSZLÓ, OROSS FERENC t, HORN JÁNOS, KARMACSI BERTALAN, LEHNER ÖDÖN, L'EPLATTENIER IMRE DR., LIMBACHER KÁROLY, MADARÁSZ ALADÁR, MAGYAR GYULA, MAHÁCS MÁTYÁS, MÁTHÉ JÁNOS, MATOS ISTVÁN, NÉMETH JÓZSEF, OKÁLYI IVÁN, BIRÓ GÉZA, SCHNEIDER JÓZSEF, SZABÓ BÉLA, VITÉZ SZABÓ ISTVÁN, SZLÁVIK ENDRE, ULICSNY KÁROLY, VARGHA IMRE FELELŐS SZERKESZTŐ: , i ' ' * Dr. KEREKES LAJOS SZERKESZTI : Dr. JESZENSZKY ÁRPÁD Gebhardt Tibor rajzaival. 1932. VI. ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents