Jécsai László szerk.: Kertészet 1933 - 7. évfolyam

FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM NÖVÉNYVÉDELMI IRODÁJÁNAK LAPJA A «MAGYAR NÖVÉNYVÉDELMI SZOLGALAT)) HIVATALOS KÖZLÖNYE n—— — • • •^•••••i FŐMUNKATÁRSAK : S. BIRÓ GÉZA, GERGELY ISTVÁN, JESZENSZKY ÁRPÁD DR., GROSS FERENC +, HORN JÁNOS, KARMACSI BERTALAN, LEHNER ÖDÖN, L'EPLATTENIER IMRE DR., LIMB'VCHER KÁROLY, MADARÁSZ ALADÁR, MAGYAR GYULA, MAHÁCS MÁTYÁS, MÁTHÉ JÁNOS, MATÓS ISTVÁN, NÉMETH JÓZSEF, OKÁLYI IVÁN, SCHNEIDER JÓZSEF, SZABÓ BÉLA, VITÉZ SZABÓ ISTVÁN, SZLÁVIK ENDRE, ULICSNY KÁROLY, VARGHA IMRE FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KEREKES LAJOS SZERKESZTI : JÉCSAI LÁSZLÓ Gebhardt Tibor rajzaival. 1933. VII. ÉVFOLYAM.

Next

/
Thumbnails
Contents