Jécsai László szerk.: Kertészet 1940 - 14. évfolyam

1940. január

XIV. évfolyam. 1. sz. 1940. január 15. Á NÖVÉNYVÉDELEM DÍJTALAN MELLÉKLETE FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KEREKES LAJOS SZERKESZTI: JÉCSÁI LÁSZLÓ t S. Bíró Géza, Dobos Lajos, Horn János, Karmacsi Bertalan, dr. Kosinszky Viktor, t Lehner Ödön, dr. L'Eplattenier Imre, t Limbacher Károly, Madarász Aladár, Magyar Gyula, Mohácsy Mátyás, Máthé János, Matós István, Moór Zoltán, Németh József, Okályi Iván, Schneider József, Szabó Béla, vitéz Szabó István, Szlávik Endre, Vécsey Szilárd. TARTALOM: Horn János: Terméken) ség feltételei. — D r. Kosinszky Viktor: Kötözőanyagok a szőlő­ben. — GyőrffyJenő: Váltógazdaság a zöld­ségesben. — Jécsai László: Milyen legyen az üvegházam ? — J—ó : Ne feledkezzünk meg. — Kertészeti tanácsadó. Díjtalan színes műmellékletünk: Six vajkörte. Megjelenik minden hó 15-én. Gebhard t Tibor rajzaival. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Vécsey-u. 4. I. 5/A. Hirdetéseket csak a rendelkezésünkre álló hely arányában tudunk leközölni. Telefon: 115-568. r- %

Next

/
Thumbnails
Contents