4D - Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 17-20. (2010)

2010 / 17. szám - Jámbor Imre: Kedves Olvasó!

Ahogy ezen a belső címlapon is fel­fedezheti, a 4D ötödik évfolyamának első száma magyarul és angolul jele­nik meg. 2010-től kezdve kétnyelvűvé válik a lapunk. A korábbi angol nyelvű összefoglalók helyett ezt követően a cik­kek teljes szövege angolul is megjele­nik. Ezzel összhangban átalakult és nem­zetközivé lett a 4D szerkesztősége is. A kétnyelvű megjelenéssel több célt is el szeretnénk érni. • Szeretnénk, hogy a 4D Európa- szerte, az érdeklődő szakmai körökben olvasott legyen. • Szeretnénk, hogy a lap egyfajta híd szerepet töltsön be a magyar és az európai tájépítészet között. • Lehetőséget szeretnénk terem­teni, hogy magyar és más közép- európai szerzők angol nyel­ven publikálhassanak. • Szeretnénk a 4Ü-ben külföldi témákat és külföldi szerzőket is rendszeresen megjelentetni. Mint minden változtatás, ez is kocká­zatokkal jár, és az első időkben bizo­nyára lesznek gyermekbetegségek és azokkal járó tünetek. Reméljük azon­ban, hogy az év végére rutinná válik a kétnyelvűség, s hasznossá és meg­szokottá válik a lap új formája. Ehhez kérjük minden szerzőnk és olva­sónk segítségét és támogatását. Jámbor Imre lapalapító főszerkesztő Kedves Olvasó! As you can see it in this cover page, the first joumal of the fifth year of 4D is published in a bilingual form. From 2010 on the journal is to be regularly published both in Hungárián and English instead of the English abstracts at the end of the articles. Together with this formai bút important development the editing board has alsó been changed. The involvement of eminent personalities of the European landscape architecture profession may give a surplus in the ambition to launch the 4D journal on the international professional markét. The decision to tűm 4D to a bilingual publication has at least four reasons: • We would like to launch the joumal onto the European professional markét, • We wish to build a bridge between Hungárián and European landscape architecture, • We would like to create a good quality English publication platform both fór Hungárián and Central-European authors, • We would like to invite foreign authors to publish in 4D. The change and development of 4D profilé may have challenges as well, bút we hope that all initial difficulties will be solved by the end of 2010 and the journal will be an important, useful and familiar high-quality publication plat­form both in Hungary and in Europe. We would like to gain the support and encouragements of our authors and readers to these new efforts. Dear Reader, Prof. Imre Jámbor, Founder editor-in-chief

Next

/
Thumbnails
Contents