Gyümölcskertész, 1892 (2. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖU8KERTÉSZ 1892. ÉVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTERIUM. SZERKESZTI; MOLNÁR ISTVÁN óvsz. gyümölcsészeti ministevi biztos ■és a budapesti kiv. vinczellév-képezde igazgatója. BUDAPEST. ÍZ -.ATHENAEUM« B. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1892.

Next

/
Thumbnails
Contents