Gyümölcskertész, 1893 (3. évfolyam, 1-24. szám)

GYŰ MÖLtSKEETÉSZ 1893. ÉVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR, MINISTERIUM, SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN orsz. gyümölcsészeti ministeri biztos és a budapesti kir. vinczellér-képezde igazgatója. BUDAPEST. AZ »ATHENAEUM« R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1 89 J.

Next

/
Thumbnails
Contents