Gyümölcskertész, 1894 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1894. ÉVI FOLYAM. KIADJA : A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTERIUM SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, orsz. gyümölcsészeti ministe r i biztos és a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet igazgatója. BUDAPEST. AZ »ATHENAEUM« R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents