Gyümölcskertész, 1899 (9. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖLCSKERTÉSZ 1899. ÉVI FOLYAM. KIADJA A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR, M1NISTER, SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, orsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési ministeri biztos, BUDAPEST* az »athenaeum« r. társulat könyvnyomdája. 1899, OSZK ' könyvelosztó rfnöSPÍLD^MY 1- -- JZr gViSdr. fo— M. KIR. KÖZPONTI - I STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁRA i

Next

/
Thumbnails
Contents