Gyümölcskertész, 1902 (11. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖLCSKERTÉSZ 1902. ÉVI FOLYAM. h,i, KÍR. KERTÉSZETI tViNT bZiT. i Kiselejtezett] KIADJA: “Rend. k: 6-55 17 f /% .»*■ ( If . n r 1936 JUN. 2 3. A FOLDMIVELESÜGYI MAGYAFhfljrirNTsTÉR SZERKESZTI: MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, orsz. gyümölcsés/Ptí z t t SY bölcsészeti es f a t e n y e s z t é s i ministeri biztos. I BtJDAFÉü'Tí fii yy/y BUDAPEST. — - AZ >ATHENAEUM. R.-TÁK8ULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1802. !;/• 5i9 ' ■mShBTÍ

Next

/
Thumbnails
Contents