Gyümölcskertész, 1902 (11. évfolyam, 1-24. szám)

Tartalomjegyzék

/ Az 1902. évi folyam munkatársai: Angyal Dezső, Békefí Elek, Bottá István, Budai József, Czapáry Bertalan, Eötvös Lajos, Eorster Géza, Gally Kálmán dr., Győry István dr., Hajts Béla, Iváncsits István, Izai József, Jablonowski József, Jeszenszki Emil, Kecskeméti Adolf, Kováts Dénes, Marcsa Béni, Mathiász János, Mititzky Pál, Nádas Sándor, Németh József, Olgyay László dr., Papp Gedeon, Pósch Károly, Ráde Károly, Révész István, Rittner Jakab, Ruttkay Sándor dr., Sajó Károly, Schilberszky Károly dr., Vadász Emil, Zádor Gyula. Tartalomjegyzék a „G-yümölcskertész“ 1902. évi számairól. (A zárjel közötti számok a »Gyk.« 1—24. számát, a zárjelen kívüliek pedig az oldalszámot jelentik.) A. Á. Augusztusban vethető' zöldségfélék. (15—16.) 148. Ausztráliai gyümölcs Angliában, (l 1.) 116. Ablaktapasz, olcsó. (22.) 238. Avranchesi jó Lujza, (körte). (20.) 206. Acer-ek (8.) 78. (18.) 186. o. 154. khf. Áljázmin. (9.) 91. Acetylen-világi tásnál képződő mésztej trágyaértéke. (21.) Állami faiskolák ár- és névjegyzéke. (22.) 236. 222. o. 179. khf. Állami szakközegek. (15 — 16.) 157. o. 122. khf. Adókedvezmény uj szőlőre. (4.) 40. o. 31. khf. Árnyékot adó fák. (18.) 186. o. 154. khf. Aggatása a szőlőnek. (8.) 76. Árokpart betelepítése gyümölcscsel. (4.) 38. o. 23. khf. Áilanthus. (8.) 78. Átültetése őszibaraczk-csemetéknek. (4.) 40. o. 34. khf. Akácz. (8.) 78. Akácz-karók nevelése. (18.) 186. o. 156. khf. B. Alapitsunk-e konzervgyárakat? (12.) 127. ‘ ' Babfajok, újak. (6)60. Alma oltása galagonyára. (12.) 125. o. 101. khf. Baraczkszemzés ideje és módja. (11.) 115. o. 97. khf. Alma — tiroli fehér rozmarin — talajigénye. (3.) 28. Baraczkfa elmulasztott nyesése (19.) 202. o. 162. khf. 13. khf. Baraczkfa-moly. (11.) 108. Almabor készítése. (15—16.) 156. o. — 121. khf. Bálványfa. (8.) 78. Almabortermelés Francziaországban. (9.) 94. Befőttek. (19.) 204. Almafa gyökeréről. (5.) 49. o. 36. khf. Befőttes üvegek töltéséről. (12.) 125. o. 102 khf. Almafa-levéltetű, 1. Áphis. ^ Bemeszelése a fáknak, télére. (22.) 236. Almafa-paizstetű. (15 — 16.) 159. o. 126. khf. .1 ,Beregi gyümölcsértékesítés. (11.) 116. Almafa permetezése virágzás közben. (12.) 125. o. — 103."*khf.' 'Berberis vulg. (9.) 91. Almafa terméketlensége. (11.) 114. o. 92. khf. — (18.) 185. o. Berlini gyümölcs-csarnok (17.) 170. 153. khf. Berlini olasz-gyümölcscsarnok. (23—24.) 253. Almafában orrmányos bogár. (11.) 114. o. 90. khf. ! Beszterczei vagy házi szilva (13—14.) 132. Almafajták homokos talajra. (13—14.) 138. o. 114. khf. Beszterczei szilva terméketlensége. (6.) 56. Almafajták, különféle — szokatlan — elnevezésiek. (21.) Beszterczei szilvamag-csemete. (21.) 221. o. 174. khf. 221. o. 175. khf. , ' ' Bignonia. (8.) 79. Almafajták megválasztása. (21.) 220. o. 173. khf. Birtokberendezések (1—2.) 17. Alma-hullás oka. (18.) 184. o. 146. khf. Bogár, 1. Epicometis, Epilachna, Luperus, Magdalis. Omol­Alma-mag csiraképessége. (20.) 212. o. 172. khf. phus, Rhynchites, Subcoccinella. Almavirágbogár. (6.) 59. o. 47. khf. Bokor-rózsák tenyésztéséről. (12.) 123. Amerika almakivitele (4.) 41. Bor- és gyümölcskivitelünk Svédországba. (17.) 173. Amerika gyümölcs- és zöldségkivitele. (11.) 117. Bor gallizálás. (19.) 199. Amerikai gyümölcs. (18.) 187. Bor megadózása. (3.) 29. o. 15 khf. Amerikai szilvafajok. (1—2.) 9. — (3.) 22. Boraink fejtéséről ne felejtkezzünk meg. (1—2.) 14. Amerikai szőlővessző-bevitel eltiltása Bulgáriában. (11.) 117. Borbolyabokor. (9.) 91. Amorpha. (9.) 9 2. Bordeauxi-keverék káros hatása a takarmányul szolgáló fűre. Anarsia lineatella. (11.) 108. (12.) 125 o. 104. khf. Angliába való burgonyakivitel (22.) 237. Borkivitel Olaszországból. (20.) 212. Angolországba való gyümölcskivitel. (17.) 174. Boróka. (8.) 79. Aphis-levéltetvek. (10.) 103. o. 77. khf. Bornak — eczetesedettnek — javítása. (4.) 39. o. 25. khf. Arany Chasselas. (7.) 63. Borhoz való sav-meghatározó készülék. (20.) 210. Arramont rupestris-ből lugas. (15 —16.) 156. o. 119. khf. Borsó termelése. (5.) 46. Aschenbrandt-féle por használata. (9.) 93. o. 70. khf. Borsó-zsizsik irtása. (11.) 114. o. 92. khf. Aszalása a zöldségféléknek. (13 — 14.) 134. Bortermő szőlő kitűnő fajtái (6.) 57. o. 39. khf. Aszalt gyümölcs, kénsavval kezelve. (19.) 203. Brumata-enyv. (10.) 105. o. 85. khf. Aszaltszilva-vizsgálat Szerbiában. (21.) 225. Budapesti nemzetközi kertészeti kiállítás. (8.) 83. Aszú-kivonat. (19.) 203. o. 166 khf. Budai Domokos (alma). (22.) 228. Atka, 1. Phytoptus. Bulgária tilalma az amerikai szőlővessző bevitelére. (11.) 117. Auguszta és Klotild főherczegasszonyok a kert. tanint.-ben. Burgonyakivitel Angliába. (22.) 237. (11.) 116. vmWS™"- (9'} 92‘ Imi

Next

/
Thumbnails
Contents