Gyümölcskertész, 1903 (13. évfolyam, 1-24. szám)

- . ­GYÜMÖLCSKERTÉSZ 1903. ÉVI FOLYAM. . KIADJA A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR, MINISTER, SZERKESZTI RUDINAI MOLNÁR ISTVÁN kir. tanácsos, orsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési ministeri biztos. BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R,-TÁRSULAT NYOMÁSA 1903. L . - ■ ■ ■

Next

/
Thumbnails
Contents