Gyümölcskertész, 1905 (15. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖLCSKERTÉSZ 1905-IKI XV. ÉVFOLYAM. 1 ' •' IsÍ10Í®* íl KIADJA #/ A FÖLDMIVELÉSÜGYI MAGYAR KIR. MINISZTER, SZERKESZTI RUDINAI MOLNÁR ISTVÁN KIR. TANÁCSOS, ORSZ. GYÜMÓLCSÉSZETI ÉS FATENYÉSZTÉSI MINISZTERI BIZTOS. AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM j , KERT- ÉS SZŐLŰCAZDASÁ6TUD0MÁNYI KAR | KÖNYVTÁRA NAPLÓSZÁM : _ 7553 I BUDAPEST AZ ATHÉNAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNY-TÁRSULAT NYOMÁSA 1905. ■

Next

/
Thumbnails
Contents