Gyümölcskertész, 1910 (20. évfolyam, 1-24. szám)

GYÜMÖLCSKERTÉSZ" 1910-IKI XX. ÉVFOLYAM. KIADJA \ . A FÖLDMIVELÉSÜGYI M. KIR. MINISTER. SZERKESZTI: RUDIN AI MOLNÁR ISTVÁN MINISTERI TANÁCSOS, ORSZ. GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS FATENYÉSZTÉSI MINISTERI BIZTOS. ' , AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM l KERT- ÉS SZŐLÖ6AZDASÁ6TUD0MÁNYÍ KAR KÖNYVTARA NAPLÓS/ÁM; fl 1#--—I _ / , r ’ jJ {- <■ i - ■ f ’ BUDAPEST 1910. SCHM1DL SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJA VI., Gróf Zichy Jenő-utca 3.

Next

/
Thumbnails
Contents