Kertgazdaság 36. (2004)

2004 / 1. szám

Magnézium-trágyázás hatása Az utóbbi években a Ba­latoni-felvidék szőlőültet­vényein tapasztalható mag­nézium hiánytünetek mér­séklésének lehetőségeit ke­resve, szabadföldi magné- zium-trágyázási kísérletet állítottunk be, aminek kere­tében különböző dózissal és kijuttatás-móddal (talaj-, ill. lombkezelés), évente magnézium utánpótlást vé­geztünk keserűsó felhasz­nálásával. Kísérleteinket Badacsony­ban, az FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézeté­ben, 1998-1999-2000. években végeztük, egy, a korábbi években súlyos mértékű Mg-hiánytüne- teket mutató 1,4 hektáros Olasz rizling táblán. Kapcsolódó cikk a 41. oldalon olvasható. 1. kép. Súlyos mértékű magnéziumhiány egy badacsonyi szőlőültetvényben (1999) Picture 1. Serious degree of magnesium defficiency ín a vineyard in Badacsony 2. kép. Magnéziumhiány okozta kocsánybénulás és levélklorózis Olasz rizling fajtán Picture 2. Tendril atrophy and leaf chlorose caused by magnesium defficiency in 'Italian riesling' variety 3. kép. 10 kg/ha-os talajkezelés, lombtrágyázássa (1999. augusztus eleji állapot) Picture 3.10 kg/ha soil treatment with foliage treatment (Conditions at the beginning of Au g üst 1999) 4. kép. 40 kg/ha-os talajkezelés, lombtrágyázás nélkül (1999. augusztus eleji állapot) Picture 4. 40 kg/ha soil treatment without foliage treatment (Conditions at the beginning of August 1999) LJúJíL

Next

/
Thumbnails
Contents