Kertész Hiradó 1. (1956)

1956 / 4. szám

ES-. SOMOS ANDHih Elv* árr*at, a Magyar Népköztársarág Kormánya, kiváló munkássárgának elismerőseképoa 195&* március ljj.-ón Kossuth díjjal büntette k:' » UépkÖatársaságunk már addig is számos elismeréssel értékelte muri:- óságát: h '•Népköztársasági Érdemrendtf V.fokozatá­nak, a "Munka Vörös Zászló Érdemrend"- nak és az '‘Oktatásügy kiváló dolgozó ja" jelvénynek tulajdonosa. Népköztársasá­gunk Kormánya megbízásából számtalan külföldi tanulmányúton gyűjtött tapasz­talatot a magyar mezőgazdasági és ker­té szóti tudomány fejlődése érdekében. A "Kertész Hiradó" Szsrkesztősége köszönetét fejezi ki az eddigi munkás­ságáért és sok sikert, jó egészséget ki ván t o vább i munka j ához, Mint a Nőiskola Zöidségtoimosztési Tanszékének vezetője, a micsurini mód­szerek alkalmazásával' kiváló eredmé-* nyéket ért el a zöldségnemesités és zöldségtermesztés terén. "Zöldségter­mesztő stan" és a '•Zöldséghajtatás" c. egye+emi tankönyve mind a hallgatók tanulását, mind a gyakorlati szakembe­rek munkáját komoly mértékben olősegi'. Fiatal munkatársait nagy gonddal neve­li és segíti fejlődésükben. A Magyar Tudományos Akadémia Agrár­osztályának titkáraként a mezőgazdasági tudományéi: fejlődése terén fáxadhatat- lanixl^-^éteaöíjslsifödiifcf^

Next

/
Thumbnails
Contents