Kertészmérnök 20. (1978)

1978 / 1. szám

<252 /£■ kertészmérnök I |ggy_j_J a Kertészeti Egyetem lapja mm] évfolyam 1. szám Budapest, ldTR január OKTATÁSI MINISZTER Kedves Rektor Elvtárs ! Az év vége mindég a számvetés ideje is. Végigtekintünk az elvégzett munkák eredménye­in, sorravesszük a további tennivalókat. Az 1977 év bővelkedett feladatokban, de ered­ményekben is. őszinte köszönetemet fejezem ki ez alkalomból áldozatos munkájukért, amelyet az elmúlt évben egyetemük felvirágoztatásáért végeztek. Kérem szíveskedjék ezt tolmácsolni az Egyetem Taná­csának és az egyetem valamennyi dolgozójának is. , . • .A / Az uj esztendőben uj sikereket, egyéni életük­ben boldogulást, sok örömet és mindehhez nagyon \NuMD jó egészséget kivánok. Elvtársi üdvözlettel: wNlh ) Budapest, 1977 december 28. Dr.Polinszky Károly fllfcwi

Next

/
Thumbnails
Contents