Kertészeti lapok 1896

KERTESZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. * ! //. / {9 SZERKESZTI J. ^jT S l. Jfzs Zs EG RA I 'SIGRAY FERENCZ AZ »0. M. K. E.« TITKÁRA. TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM. IQ96. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1896.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents