Kertészeti lapok 1898

lltL MU » KERTÉSZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. * SZERKESZTI ZSEGRAI 'SIGRAY FERENCZ AZ »0. M. K. E.« TITKÁRA TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. 1B9B. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. \ 1898.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents