Kertészeti lapok 1899

ils KERTÉSZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTI ZSEGRAI 'SIGRAY FERENCZ AZ »0. M. K. E.« TITKÁRA. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM 1S99. AZ ATHENAEUM RESZVENYTARSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents