Kertészeti lapok 1900

KERTÉSZETI LAPOK N> M i AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. ^f 3^] iT; ~ N SZERKESZTIK : ILSEMAN KERESZTÉLY És KARDOS ÁRPÁD FŐSZERKESZTŐ, FELELŐS SZERKESZTŐ, BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS FŐKERTÉSZE, AZ >0. M. K. E.« TITKÁRA. AZ »0. M. K. E« FŐTITKÁRA. m TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 190CX BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1900.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents