Kertészeti lapok 1901

«0 KERTÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTIK : ILSEMAN KERESZTÉLY FŐSZERKESZTŐ, KUDAL'EST SZÉKESFŐV. NYILVÁNOS PARKJAI­NAK ÉS SÉTÁNYAINAK KERTÉSZETI FŐNÖKE, AZ »0. M. K. E« FŐTITKÁRA. ÉS KARDOS ARPAD FELELŐS SZERKESZTŐ, AZ »0. M. K. E.« TITKÁRA. T IZ E N EI AT O D I K E V F O LY A M. 1901. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1901.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents