Kertészeti lapok 1902

KERTESZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTIK : ILSEMAN KERESZTÉLY ÉS KARDOS ÁRPÁD FŐSZERKESZTŐ, FELELŐS SZERKESZTŐ, BUDAPEST SZÉKESFŐV. NYILVÁNOS PAKKJAI- . NAK ÉS SÉTÁNYAINAK KERTÉSZETI FŐNÖKE, A z E.« TITKAKA. AZ »0. M. K. E.« FŐTITKÁRA. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. 190S. A / T BUDAPEST. AZ ATHKNAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents