Kertészeti lapok 1904

KERTÉSZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTIK : ILSEMAN KERESZTÉLY É s KARDOS ÁRPÁD FŐSZERKESZTŐ, FELELŐS SZERKESZTŐ. BUDAPEST SZÉKESFŐV. NYILVÁNOS PARKJAI- Az R TITKÁRA. NAK ÉS SÉTÁN Y AIN AK KERTESZETI FONOKE, AZ »0. M. K. E.« FŐTITKÁRA. TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. 1904. BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1904.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents