Kertészeti lapok 1910

KERTÉSZETI LAPOK. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KERTÉSZETI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. SZERKESZTIK : ILSEMAN KERESZTÉLY ES FŐSZERKESZTŐ, FELELŐS SZERKESZTŐ, BUDAPEST SZÉKESFŐV. KERTIGAZGATÓ, AZ SQ M K ^ TITKÁRA, AZ »0. M. K. E.C FOTITKARA. HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. HÁROMSZÁZTIZENNÉGY EREDETI FÉNYKÉP ÉS RAJZ UTÁN KÉSZÜLT KÉPPEL ÉS ÖT TÁBLA MÜMELLÉKLETTEL. 1910. AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM 1 Í KERT- ÉS S2ŰLÖ6AZDASÁ6TUD0MÁNYI KAR j I KÖNYVTARA NAPLÓSZÁI ; _ghfcffc. ! BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA 1910.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents