Kertészeti lapok 1926

1926. Január / 1. szám

II. KERTÉSZETI LAPOK Faiskolámból a közelgő tavaszi ültetési idényre ajánlok gyümölcsfa csemetét : Rosa canina csemetét nemes rózsát Thuyát Buxust teljes virágú orgonát Ifj. Ökrös Mihály Szöreg, (Torontál-megye.) Virágcserép gyártmányaim elsőrendű minőségűek. Minden nagyságban állan­dóan nagy készlet. Vidékre ládába vagy vaggonban Mendel és Társa Budapest VII., Mexikói-ut 50. Thököly-ut sarok. Tel. J. 63-85. Hirdessen a Kertészeti Lapokban ! A Kertészeti Lapok előfizetőinek, az Országos Kertészeti Egyesület tagjai­nak, A Budapesti Gazdálkodók Egyesülete tagjainak mindenféle nyomtat­ványból vagy irodai cikkekből 15 százalék engedmény. Csomagolás és szál­litás d jtalan. SÁRIK GYULA KÖNYVNYOMDÁJA CEGLÉDEN. Telefon 57 Balatoni Szövetség Balatonfüred Az egész Balatonvidék társadalmi és gazdasági életét irányítja. Közremunkál nemcsak a fürdőtelepek fejlesztésénél, hanem a legkülönbözőbb gazdasági érdekeket is gondozza. Minden év szeptemberében megtartott kiállításán bemutatja a nagy Balaton vidék kertészeti kincseit, kiváló zöldség, főzelék, gyümölcs és szőlőfélék, továbbá a virágkertészet remekeit. Az idegenforgalmi előkelő helyen rendezett kiállítás a kertésztársadalom érdekeit is nagyban szolgálja, kívánatos tehát ezért, hogy dunántuli tagtár­saink érdeklődjenek a Balatoni Szövetség közérdekű törekvései iránt és a Szövetségbe tagul is belépjenek. A rendes tagok leg­alább évi 5 aranykoronával, az alapító tagok egyszer és minden­korra legalább 100 aranykoronával léphetnek a kötelékbe. Tagdij fejében jár a Balaton cimü képes folyóirat. JTJTJTJTJnUTTJTJTJTJT-ITJTJTJrU HIRDESSEN A KERTÉSZETI LAPOKBAN Ï. JTJTJT.JTJT_TTJTLJTJ"TJTJT-n^ r Állami ezüstéremmel kitüntetve. Gyömölcsfacsemeték minien nemben és fajtában, egy—két éves bokor és kuszórózsák, két éves fehérszínű teljes virágú orgonacserjék, kertek alokitásához kisebb-nagyobb gula és gömb alakú BUXUSOK legjutányosabban KOPP PÁL gyümölcs és rózsafaiskolájában ÚJSZEGED, Fürj-utca 28. » szerezhetők be. « Till M— Uli I l \ I l • «•II I 1™ ^v^^-^MMmmmiimMmmmmT ^ & jC»­BaauBs= ^m 1 H Az ország legnagyobb faiskolája faiskola, szőlő- és borgazdasági r. t. Cegléd. Kertművészeti és telepítő irodája : Budapesten, IV., Váci-utca 35. sz. Telefon : J. 152—07. Szombathelyi telepe H e r é n y, Erzsébet tér 1. mindennemű gyümölcsfáról, díszfa, díszcserje, évelők, legszebb Dahlia különlegességek és Canna gumókról, szőlővesszők és fenyőcsemelékről !

Next

/
Thumbnails
Contents