Kertészeti Szemle 1929-1930 - 1-2. évfolyam

1929. május / mutatványszám

MUTATVÁNYSZÁM. BUDAPEST, 1929. MÁJUS. KERTÉSZETI SZEMLE KIADJA AZ OKLEVELES KERTÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ÚJ FAJTÁK ÉS VÁLTOZATOK ELŐÁLLÍTÁSA ŐSZIBARACKNÁL. írta: Angyal Dezső. Tt z őszibarack magjában éppúgy vannak elrejtett fajta* Z-\ elemek, mint más tenyésztett vagy termesztett növés A. JL nveinknél. Ezek a fajtaelemek bizonyos behatások folytán életre kelhetnek, új fajtáknak vagy változatoknak szolgálhatnak alapjául. Éppen ez okból, ha egy őszibarackfa magjai a földbe kerülve csiráznak, az utódok háromféle irányban mutathat* nak eltérést. Az első esetben visszaüthetnek jóformán az ismeretlen ősre, vagyis a vadra. A másodikban ismét a ma* gukkal hozott fajtaelemek valamelyike léphet előtérbe, létet adván egy átalakult új fajtának, ami éppen az őszibaracknál igen gyakori eset. Az új fajta eltérése nyilvánulhat a korábbi érésben, a színeződésben, a gyümölcs nagyságában, alakján ban, húsának minőségében stb. Egy duráncibarack magjá* ból előállhat magvaváló is vagy megfordítva, vagyis egész küllemében megváltozhatik. Végül harmadszor kisebb? nagyobb mennyiségű fajtaazonos utódok is keletkezhetnek (VEZF.RLE, PROSKAUI, stb.). Ez utóbbi esetben nagyon valószínű, hogy a fajtaelemek az idők folyamán mind életre keltek, vagyis az illető fajtánál már kimerültek. Ezt a tételes törvényt a Zala vármegye sző* lőiben ősidők óta magról tenyésztett VEZERLE DURÁNCI őszi* barack és hasonlók mutatják. Egyúttal pedig mai ismere? teink alapján ez is igazolni látszik a VAN MÖNS által jófor* mán csak sejtett és a magnemes utódok előállítására vonat* kozó azon elméletének helyességét, hogy valamely értékes fajtának megszakítás nélkül magról való tenyésztése vég* eredményként nemzedékek után a fajtát állandósítja és ezzel az ivartalan szaporítás feleslegesnek mutatkoznék. Még inkább igazolja azt az általam vallott — de a gya* korlatban még bizonyításra váró — nézet helyességét, hogy ha valamely gyümölcsfajta — a jelen esetben tehát az őszi*

Next

/
Thumbnails
Contents