Kertészeti szemle 1931 - 3. évfolyam

1931-01-10 / 1. szám

in. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. BUDAPEST, 1931. JANUAR 10. KERTÉSZETI SZEMLE KIADJA AZ OKLEVELES KERTÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Üj esztendő küszöbén, új remények keltén, új munka kezdetén minden olvasónknak jó sikert, sok szerencsét és boldog újesztendőt kívánunk. AMERIKAI KÖRTE PIACAINKON Ina: Angyal Dezső. A tengerentúl ez ujabb próbálkozá­sát vegyük komoly intésnek gyü­mölcstermesztésünk szervezésénél. A z idei tél kezdetén megjelent a székesfőváros piacán az első nagyóbb amerikai csemegekörteszállítmány, amely élénken k. bizonyítja az amerikai termesztő üzleti szellemét és törhetet­len akarását. ' x . Most tehát az amerikai termesztő már nem elégszik meg azzal^ hogy koldusszegény országroncsunkat és Európa más piacait el­árasztja nyers almával, az aszalt körte, szilva, kajszi- és őszibarack tömegeivel — nem is szólva ezúttal dobozos konzervjeikről, — hanem Európa körtetermesztőinek, is versenyt támaszt, amelyen, mint a jelek mutatják, nem ő fog alul maradni, mert előre jól fel­készült, hanem Európa körtetermesztői és így természetesen első­sorban mi is. Ez az amerikai körte Oregonból származik és — mint az amerikai alma — a már nálunk is bevezetett oregoni ládákba különös nagy gonddal és úgy látszik a rothasztó gombák ellen valamilyen szagtalan anyaggal preparált erős puha papirosba van csomagolva. A papiroson egy kép és az oregoni termesztő teljes címe ékes­kedik, kibontva előtűnik a nálunk is tömeges termesztésre ajánlott európai — valószínűleg francia eredetű — Bosc kobakkörte. Hazai piacainkon: Sándor cár vagy Alexander körte nevek alatt árult kiváló minőségű csemegegyümölcs, amely október-novemberben érik. Leszedve 3—4 hétig is jól eltart és így szállításra nagyon alkalmas, hozzá még nagyon ismert és mindenki által szívesen vásárolt szép, tetszetős körte. Ennél jobbat, úgy látszik, az amerikaiak sem igen tudnak előállítani. Ezért esett erre a körtére az oregoni termesztők figyelme. Amint Mahács Mátyás egykori derék tanítványomtól tudom, már amikor ő több mint 20 évvel e zelőtt a magyar kormány által AGRARTUDOMNYI cßYfcTEM KERT- ÉS SZOLCGA/DASAGTUOOMANYI KAR Könyv tara ^ NAPLÓSZAM: _4_2 Hr

Next

/
Thumbnails
Contents