Kertészeti szemle 1935 - 7. évfolyam

Tartalomjegyzék

Oldal Oldal Németországban megállapították a Cyclamen szabvány típusát . . Németország termelési harca . . Olaszország elrendelte a kerti ül­tetvények beviteli tilalmát . . . Olaszország megtiltotta a kerti vetemények bevitelét Olaszország rohamosan fejleszti kertészetét * Olcsó Cyclamen tenyésztési mód Papaver rhoeas elterjedése a Flandriai harctereken .... Rómában új kertészeti iskolát nyi­tottak meg Saxifraga cotyledon Segédeszköz a növények trágyá­zásához Semiramis kertjeinek felújítása . Jiok az idén a nyulrágott fa . . metszés hatása a törzs és gyökérzet fejlődésére Trágya megőrzése ...... Tündérrózsák a legszebb asztal­díszek Újjáalakítják a berlini „Unter dem Linden" útját Új délafrikai tanulmányút . . . Üvegházak fűtése Az okleveles kertészek orsz. egye­sületének hirei: 94, 126, 191, 221, 255, Ballenegger Róbert dr.: A XI. nemzetközi kertészeti kong­resszus . Bányai János: Virágzó Agave a Székelyföldön . Berend István dr.: Dr. Schilberszky Károly .... Bruckner Lajos: Pázsitfelületek gondozása . . . Csapó Gyula: A Hamburgi Gladiolus kiállítás ta­nulságai Csete Ferenc: A házikert a család zöldségkamrája Csorna Antal: Szent István heti kiállítás . . . Domokos János: A modern kökért A kőkertek ápolása . . . 112, Hogyan építsük meg sziklacsopor­tunkat Hogyan ültessük be sziklacsopor­tunkat Mikor került a Teucrium lucidum a kertbe ? Mit ültessünk a nyaralókertbe. . Teucrium chamaedrys hort = Te­54 ucrium lucidum L 238 Q4­Egyesületi Szemle: 30, 63, 95, 127, 159, 2 5 191, 222. 254, 285, 318, 349. Érdekességek a kertészet műhelyéből: 377__A_dugványok sötétben kevesebb gyökérzetet fejlesztenek .... 23 268 A föld vonzóerejének hatása a 296 magasabb termetű növényekre . 376 A hajtatott ugorka keseredésének 125 okai 23 A különböző eszközök hogyan ke­206 verik el a talajban a műtrágyát . 60 304 A levélbegóniák önköltsége . . . 217 A magasabb hőmérsékleten tartott 234 o/ Gladiolusok hamarább virágoznak 23 263 / A Magyar Kir Kert. Tanintézet 26 közleményei 186 A melegágyak betakarása mennyi­ig ben véd a fagy ellen 216 335 u A meszezés mennyiben teszi old­hatóvá a talaj káli állományát . 376 268 _A röntgen sugarak hatása a nö­vényekre 58 377» A talajíagy hatása 86 v 107 A tej nedvességének hatása a fej­369 lődéste 59 Az alany és nemesrész kölcsönös hatása az oltványoknál .... 59 Az alma gyökérzetének fejlődése . 23 286 Az állandó helyükön áttelelt kar­fiol növények többet teremnek, mint az átültetettek 58 * Az első kertészdoktori értekzés . 154 ___^z.ólomarzenáttal permetezett gyü­mölcsösök veszedelmes mérgezé­86 3 seket okozhatnak 58 _ Az ólomarzenát eltávolítása a gyü­290 bölcsökről 58 Ártalmas-e a műtrágya az emberi 144 és állati szervezetre 272 •Cyclamen persium előállítási költ­sége 122 3Q 5 Egynyári növények „szövet alatti" kultúrája 87 Elektromos világítás mellett nevelt ^ uborkanövények előbb teremnek 58 Érdekes kísérletek a fagyveszély el­258 hárítására 217 Folyton virágzó kúszó rózsák . . 59 46 Gyomirtás mésznitrogénnel . . 216 142 Mekkora kert szükséges egy csa­ládnak? 217 13 %Mennyibe kerül a Hortensia elő­állítása c§2|j 74 Németországban engedélyhez kötik az tíj szőlők telepítését ... 89 358 • P. H. számok a kertészeti kulturák 199 részére 303

Next

/
Thumbnails
Contents