Kertészeti szemle 1938 - 10. évfolyam

1938. január / 1. szám

3 rágaival, melyeken a szirmok több sorban állanak, s majdnem teltvirá­gúaknak látszanak. Levelei 8—10 cm. hosszúak, lándzsaalakúak. Igen szép változata a M. stellata rosea, rózsa­színű virágokkal. Április közepén kezd virágozni a M. Kobus Thunb. Japánból. Középma­gas fa, nagyon hasonlít a M. salicifo­liahoz, tulipánalakú fehér virágai va­lamivel kisebbek, de levelei széleseb­bek. Április második felében, május ele­Magnolia Thompsoniana Kulkay felvétele. jén virágzik a M. Yulan Desf. (conspi­cua Salisb., denudata Devouss., lili­flora Lam., precia Carr.) Kinából. Egyike a legszebb Magnóliáknak. Ki­sebb fa vagy nagy bokor, csupasz ágai gazdagon megrakva nagy, hófehér vi­rágokkal. 15 cm. hosszú levele végén kicsúcsosodott. A tiszta fehér virágú törzsalak ritkán található kertjeink­ben, ellenben a M. obovatával történt keresztezés útján nyert hybridjei álta­lában M. Soulangeana hybridek név alatt ismeretesek és elterjedtek. Ezek azok az ismert Magnóliák, melyeket tavasszal a kertekben láthatunk hal­ványrózsaszíntől egész sötétpirosig mindenféle színárnyalatban. Ezek kü­lönféle nevek alatt vannak elterjedve u*. m. M. hybr. Alexandrina, Norberti, Brozzoni stb. Egyike a legszebbeknek ezen hybridek közül a M. hybr. Lennei, óriási nagy, csészealakú virágokkal, a széles, húsos szirmok belül fehérek, kívül sötétpirosak. Április végén, májusban virágzik, részben már a lombfakadással együtt a most említett hybridek másik szülő­je. a M. obovata Wild, (purpurea Cart., discolor Vént., denudata Lam., lili­fiora Derouss.) szintén Kinából. Szét­terülő, 3—4 m. magas bokrot képez, mely fává nem szokott fejlődni. Leve­lei 10—15 cm. hosszúak, 6—10 cm. szélesek. Tulipán alakú nagy virágai kívül pirosak, belül fehéresek. Ezen fajnak szokása — amit részben hyb­ridjei is örököltek — hogy a nyáron át kifejlődő jövőévi virágbimbók egy­része már az első év július-augusztusá­ban kinyílik, miáltal egy évben két­szer is virágzik. Változatai közül felemlítendő a M. obovata nigricans hort. nagyon sötét-

Next

/
Thumbnails
Contents