Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1877

MINORITA TÄNITÖRENDIEK vezetése alatt álló # -7 KÉZDI-VÁSÁRHELY-KANTAl -1 RÖM. KATH. ALGYMNASIUM ÉRTÉS ITVÉ N Y E AZ 1877- 78-IKI TANÉV VÉGÉN ísrí»..l Л vr.»H ha vi Ы'у?..-г/.’':.'' BRASSÓ. Ы NYOMATOTT (JÖTT JÁNOS ÉS FIA HKNKIKSÉ1. 1878. . >4 ЛШ

Next

/
Thumbnails
Contents