Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1919

AZ ERDÉLYI RÓM. KATH. STÁTUS KÉZD1VÁSÁRHELYI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1919—20. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: PÉTER JÁNOS DR. IGAZGATÓ. NYOMATOTT KÉZDIVÁSÁRHELYEN 1920. TURÓCZI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents