Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1894

A 7. ERD. RÓM. КАТИ. STATUS FENHATQ8ÁGA ÉS A MINORITA-RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KÉZ DI V ÁSÁRH EL Y-K ANT AI ROM. KATH. GYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE az 1894 95. tanévről. ■ i­KÖZZÉTESZГ: HASSÁK VIDOR IО AZG ATÓ-TAN ÁR. KÉZ 1)1 VÁSÁRHELY Э NYOMATOTT 1FJ. JANCSÓ MÓZES KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Q 1895-307

Next

/
Thumbnails
Contents