Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1940

Aíapítfalofí 1680 évben. A gyulafehérvári rém. kai. egyházmegye kalozsvári általános helyiarlósága. AZ ERDÉLYI RÓM. KÁT. EGYHÁZMEGYEI TANÁCS VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KÉZDIVÁSÁRHELYI __ „NAGY MÓZES“ RóSHtAT. GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVÉ AZ 1940-41. TANÉVRŐL. FENNÁLLÁSÁNAK 26UIK ÉVÉRŐL. KÖZREADJA: SZÖCS MIHÁLY GIMMÄZIUMI IGAZGATÓ. TURÓCZY ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA, KÉZDIVASARHELY,

Next

/
Thumbnails
Contents