Katolikus gimnázium, Kézdivásárhely, 1941

MAROSVÄSÄRHELYI tankerület. NYOMATOTT TURÓCZY ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN KÉZD1VÁSÁRHELYT. Alapíltatolt 1680. évben. A gyulafehérvári rom. kát. egyházme­gye kolozsvári általános helytartósága. AZ ERDÉLYI ROM. KÁT. EGYHÁZMEGYEI TANÁCS VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KÉZD1VÁSÁRHELYI ROM. KÁT. „NAGY MÓZES* GIMNÁZIUM (INTERNÄTUS ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL. FENNÄLÄSÄNAK 2624K ÉVÉRŐL. SZERKESZTETTE: SZŐCS MIHÁLY L GIMN. IGAZGATÓ. í ЗУкТ

Next

/
Thumbnails
Contents