Kincskereső, 1981 (8. évfolyam, 1-9. szám)

1981-01-01 / 1. szám

KINCSKERESŐ, a Magyar Üttörők Szövetségének irodalmi, művészeti, kulturális folyóirata. A 10-14 évesek lapja Főszerkesztő; DEME LÁSZLÓ. Kiadja a Csongrád megyxi Lapkiadó Vállalat: Szeged Tanácsköztársaság útja 10. 6740. Felelős kiadó: KOVÁCS LÁSZLÓ. Megjelenik egy évben 9 alkalommal. Szerkesztőség: Szeged, Vár u. 7. 6720. Telefon: 11-776. Postafiók: 453. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető az iskolai terjesztőknél, a hírlapkézbesítö postahivataloknál, kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlapirodánál (KHl Budapest, József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egyes szám ára 7 forint. Előfizetési díj egész évre 63 forint. Kéziratot, rajzot nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Indexszám: 25 476 80-4933 - Szegedi Nyomda HU ISSN 0133-3755. Felelős vezető: Dobó József. VIII. évfolyam, 1. szám 1981. január \TADr’iLOK. CSATÁK, KALANDOK IRODALMI SÉTÁK KÖNYVEK KÖZÖTT ÉDES ANYANYELVŰNK REJTVÉNYFEJTÖK KLUBJA NÉHÁNY SZERZŐNKRŐL ELŐZETES Szlovákiai magyar tájak népköltészetéből (A Rozmaringkoszorú című kötet illusztrációival (1) Kosztolányi Dezső: Mély éjeken... (4) Mester Attila versei (5) Anatolij Alekszin: A legboldogabb nap (6) Nikolaj Hajtov: A kutyák (9) FOLYTATÁSOS REGÉNYÜNK Simái Mihály: A világ legszebb lovai I. rész (13) Kormos István két verse (21) Edgar Wallace: Detektívregény (Karinthy Frigyes : így írtok ti című paródiagyűjteményéből (22) Janikovszky Éva-Réber László: Az úgy volt... (24) Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (részletek) (26) Bari Károly: Csoszrekár, a varjúkirály (30) Gábor Zoltán: Kócos erdő (32) Bayer Béla: Altató (32) Tőke Péter: A kék arcú srác (33) Tüskés Tibor: A végek dicsérete I. (38) Takács Sándor: Bajvívó magyarok (részlet a kötetből) (41) Vargha Balázs: Rokon értelmű szavaink (44) Regős Helga: Janikovszky - négyszer (46) Dobesányi Ferenc összeállítása (47) Februári számunk tartalmából (48) A borító 3. oldalon KORMOS ISTVÁN arcképe és sajátkezű aláírása (MTI-foto) A Kincskereső új címlapját, a rovatfejeket és e szám illusztrációit SZYKSZNIAN WANDA készítette Szerkesztik: Deme László főszerkesztő. Simái Mihály főszerkesztő-helyettes, Baka István, Dobesányi Ferenc, Grezsa Ferenc, Lengyel Balázs, Madácsy László, Szepesi Attila, Tandi Lajos. ÁRA: 7,-Ft

Next

/
Thumbnails
Contents