Királyi Közjegyzők Közlönye, 1896 (2. évfolyam)

FOLYÓIRAT 4 PEP,lill TH7EZÉS ES 4 EÍZJEQYZöi CM0EL4T SZÁMÁRA. A MAGYARORSZÁGI KIRÁLYI KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A magyarországi kir. közjegyzők országos egylete megbízásában szerkeszti: Dr. CHARMANT OSZKÁR fiumei kir. közjegyző' Második évfolyam 1896.-A. magyarországi Zsir. Zrözjegyziőfe eg'yrZ.etén.eZr Zsia-d-ása,. FIUME BATTARA P. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL.

Next

/
Thumbnails
Contents