Közjegyzők Lapja, 1899 (5. évfolyam)

1899 / 1. szám (január 1.)

V. évfolyam. 1899. Január 1. 1. szám FOLíYŐIHHT KÖZJEGYZŐK LAPJA A MAGYARORSZÁGI K1R. KÖZJEGYZŐK ORSZ. EGYLETE MEGBÍZÁSÁBAN SZERKESZTI , . j SCHILLING RUDOLF BUDAPESTI RIR. KÖZJEGYZŐ. Megjelenik hávqnkint kétszer \ _A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZ. EGYLETÉNEK KIADÁSA. _ ■ _ / B UDAPEST. • 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents