Királyi Közjegyzők Közlönye, 1904 (7. évfolyam)

VII. évfolyam. Budapest, 1904. Május I. 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIVŰU TÖRVÉNYKEZÉS ÉS t KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA) SZERKESZTI : DR. CHARMANT OSZKÁR budapesti kir. közjegyző. KIADJA: „MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE“, Előfizetési ár: Egész évre 10 kor., félévre 6 kor. BUDAPEST, 1904. KÁROLYI OYÖRGY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-uteza 1. Megjelenik havonként egyszer.

Next

/
Thumbnails
Contents