Királyi Közjegyzők Közlönye, 1906 (9. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIYÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ES A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRAD IX. ÉVFOLYAM 1906. Szerkeszti : DR. CHARMANT OSZKÁR budapesti kir. közjegyző. Főmunkatárs : DR, HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1906. KÁROLYI GYÖRGY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utcza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents