Királyi Közjegyzők Közlönye, 1907 (10. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA.) x. Évfolyam 1907. Szerkeszti : DR. CHARMANT OSZKÁR budapesti kir. közjegyző. Főmunkatárs : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1907. KÁROLYI GYÖRGY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utcza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents