Királyi Közjegyzők Közlönye, 1908 (11. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA.) XI. ÉVFOLYAM. 19 08. Szerkeszti: DR. CHARMANT OSZKÁR buiíapesti kir. közjegyző. Főmunkatárs : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1908. KÁROLYI OYÖROY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utcza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents