Királyi Közjegyzők Közlönye, 1909 (12. évfolyam)

1909. / 1. szám (január)

XII. évfolyam. Budapest, 1909. január I. 1. szám. KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIYÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA.) Szerkeszti: DR. CHARMANT OSZKÁR bu«.:ipesti kir. közjegyző. Főmunkat&rs : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyezer. BUDAPEST, 1909. KÁROLYI OYÖRQY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utcea 1.

Next

/
Thumbnails
Contents