Királyi Közjegyzők Közlönye, 1909 (12. évfolyam)

1909. / 1. szám (január)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE (FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA.) XII. ÉVFOLYAM. 1909. Szerkeszti: DR. CHARMANT OSZKÁR budapesti kir. közjegyző. Főmunkatárs : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. BUDAPEST, 1909. KÁROLYI GYÖRGY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utoza 1. Megjelenik havonként egyszer.

Next

/
Thumbnails
Contents