Királyi Közjegyzők Közlönye, 1911 (14. évfolyam)

KIR. KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE FOLYÓIRAT A PERENKIVÜLI TÖRVÉNYKEZÉS ÉS A KÖZJEGYZŐI GYAKORLAT SZÁMÁRA. XIV. ÉVFOLYAM, 1911. \ Szerkeszti : DR. HOLITSCHER SZIGFRID budapesti kir. közjegyző-helyettes. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KIR. KÖZJEGYZŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE. Megjelenik havonként egyszer. BUDAPEST, 1911. KÁROLYI OYÖROY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., Arany János-utcza 1.

Next

/
Thumbnails
Contents