Királyi Közjegyzők Közlönye, 1912 (15. évfolyam)

1912 / 1. szám (január)

Előfizetési felhívás. Nehogy a lap szétküldése fennakadást szen­vedjen, felkérjük t, előfizetőink közül azokat, kik az 1912. évre még elő nem fizettek, hogy a mellékelt postai utalvány felhasználásával az előfizetési dijat minél előbb beküldeni szíves­kedjenek, Félreértések kikerülése végett megemlítjük, hogy a kezelés egyszerűsítése szempontjából postai utalványt az összes elküldött példányok­hoz mellékeltünk, de ezen felszólítás csak azokat illeti, kik az 1912. évre mindeddig még elő nem fizettek. A Kir. Közjegyzők Közlönye kiadóhivatala Budapest, VI. kér., Andrássy-át 9. sz. Több oldalról a lap régebbi évfolyamainak megszerzése iránt kérdés tétetvén, közöljük, hogy az 1905—1911. évfolyamok, úgymint egyes számok, amíg a készlet tart, a kiadó- hivatalnál megrendelhetők, egy évfolyamért 10 K, egyes számért 1 K beküldése mellett. A Kir. Közjegyzők Közlönye kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents